hemhem.html
trefemett.trefemett.html
vad gör vivad_gor_vi.html
om ossom_oss.html
casecase.html
kontaktkontakt.html
 

Såhär beskriver deltagarna trefemett:s koncept med en mening:


”Ett projekt som medför bättre teamkänsla och lyhördhet för sina kollegors arbetsinsatser”


”Ett projekt där gemenskap skapas och individer växer som personer i och med den feedback som ges”


”Projektet förvandlar dina tankar till ord”


“Rolig metod att jobba med för att få en bättre sammanhållning samt utveckla varandra”


”Projektet förvandlar dina tankar till ord”


”En konkret metod för att utveckla en grupps viktigaste fokusområden”


”Konkretiserar feedback, något som normalt är ganska diffust, och sätter ett ramverk för det”Såhär har deltagarna påverkats individuellt av att delta i projektet:


”Lyfter blicken för att berömma mina kollegor för deras arbetsinsats”


”Ökad medvetenhet om att ge cred. Och att en spud verkligen är till för att

utvecklas/lyfta sig”


”En större gemenskap och att vilja dra åt samma håll.”


”Fått inspiration om hur individer utvecklas.”


” Rätt mycket. Tänker mer på att överföra tankar till ord. Även små saker”.


”Jag känner mig mer positiv. Roligare att gå till jobbet.”Detta är känslorna som kommer spontant när de tänker på projektet:


”Kul projekt som öppnar medvetenheten för att ge andra beröm”


”Självkänsla. Fan va jag är bra”


”Positivism, gemenskap framgång”


”Glädje, sammanhållning”


”Nyfiken, intressant, spännande”

case 1. banken.