hemhem.html
trefemett.trefemett.html
vad gör vivad_gor_vi.html
om ossom_oss.html
case
kontaktkontakt.html
 

En grupp bemanningschefer på en bank. 6 personer som har gemensamt ansvar och både jobbar ihop och med andra. En ny funktion där man arbetar både hands-on och koordinerande.


Vårt uppdrag: Förtydliga rollerna i teamet och öka effektiviteten.


 1. Utmaning: Nya roller och funktioner i organisationen.

 2. Styrkor: Stämning och attityd i teamet.

 3. Resultat: Teammedlemmarna kom närmare varandra. Taket blev högre. Roller och leveranser blev tydligare. Viljan att dra åt samma håll ökade. En ökad lyhördhet för varandras insatser.

 4. Vårt bästa minne: Den björnkram vi fick av en teammedlem efter sista workshopen där han också berättade hur projektet påverkat honom postivt också på ett personligt plan då han lärt sig mycket nytt om sig själv.


Läs mer här om vad de själva säger

case 1. banken.

Ett stort personalintensivt event med över hundra personer i omlopp. Volontärer och anställda sida vid sida. Erfarna och helt nya. Mat, dryck, service under tre dagar. Långa dagar. Tusentals gäster och besökare.


Vårt uppdrag: Koordinera personallogistik och skapa teamkänsla på plats.


 1. Utmaning: Få personalen på plats att leverera högsta kvalitet och arbeta som ett sammansvetsat team, med fokus på kundservice. Trots långa dagar, nya ansikten, hög stress och höga kvalitetskrav.

 2. Styrkor: Motivationen, erfarenheten hos de som varit med tidigare.

 3. Resultat: En otrolig gemenskap växte fram. Långa slitsamma arbetspass till trots levererade teamen äkta kvalitet och glädje. Hela vägen.

 4. Vårt bästa minne: När ismaskinen som skulle tillgodose tusentals gäster plöstligt havererade och vi var tvungna att tänka utanför boxen. Den otroliga outtröttlighet alla visade genom att ställa upp för varandra och fokusera på en lösning. De high five som vi alla utbytte efter utfört uppdrag kändes fantastiska.


Läs mer här om vad de själva säger

case 2. eventet.

Ett undersökningsföretag delat mellan två städer. Lång erfarenhet av branschen med hög kompetens och kunskap. Osäkerhet kring framtiden trots positiva resultat. Den ena staden bar den andra. Obalans.


Vårt uppdrag: Underlätta beslut och hjälpa teamet att fungera bättre. Skapa tydlighet i roller.


 1. Utmaningar: Hitta underliggande hinder och konflikter som hindrar potential att frigöras.

 2. Styrkor: Trygghet i kompetens och den höga kunskapsnivån. Självinsikt om situationen i ledningen.

 3. Resultat: Det blev en tydlig effektivisering i bolaget. Man fick ett ökat mod och en trygghet i att fatta de beslut som krävdes för att kunna möta framtiden som ett starkare bolag och team.

 4. Vårt bästa minne: Att vi fick vara med och se en grupp människor som till en början var ganska svala våga växa och bli tydliga för varandra. Den ökade värmen och respekten för varandra som växte fram berörde oss verkligen. Inuti.


Läs mer här om vad de själva säger

case 3.
två städer.

”NOTHING HAPPENS UNTIL SOMETHING MOVES.”

ALBERT EINSTEIN