hemhem.html
trefemett.
vad gör vivad_gor_vi.html
om ossom_oss.html
casecase.html
kontaktkontakt.html
 

Ett vanligt förhållningssätt i organisationer är att först identifiera problem och det som inte fungerar. Missnöje används som bränsle och fokus är ofta att komma bort från problemen.


Vi jobbar med en forskningsbaserad metod som använder lusten att utvecklas och växa som drivmedel. Fokus ligger på det som fungerar i och hur bra kan bli bättre.


Vilka är orsakerna till att det går bra och hur kan vi få mer av det?


Vad är det som högpresterande team gör och vad får dem att blomstra?


Vi skapar en vilja och energi att röra sig i en önskvärd riktning, och lusten att utvecklas är ett så mycket mer effektivt och hållbart bränsle än missnöje. Eller hur.


Vi har ett recept. Enkelt och kraftfullt. Vi omsätter forskning i praktiken.


Vi ska inte ducka för utmaningar eller problem, eller vad som ligger bakom.

Men beroende på hur vi närmar oss varje given situation, får vi olika resultat.


Vi hjälper er att hitta rätt ingång till utveckling. Med både hjärta, och hjärna. På riktigt.

recept.

Tänk vilken potential vi alla sitter på. Egentligen. Tänk på det.


Det finns mycket spännande forskning kring hur team fungerar. Både inom den professionella världen och i den privata sfären.


När vi genom egna erfarenheter, tankar och idéer, jobbade fram vårt eget recept, hittade vi speciellt två forskare som vi klickade lite extra med. Losada. Och Gottman.


Losada och hans kollegor forskar på företag. De forskar på det som fungerar. På vilka nycklar de bästa teamen har. Och vilka lås de passar till. Lönsamhet, kundnöjdhet och harmoni inom teamet. Viktiga parametrar om man vill göra bra business.


Gottman studerar par. Med otäck precision. Och har hittat nycklar i kommunikationen som gör att man kan förutse vilka relationer som kommer att vara och vilka som kommer att upphöra.


Bra och spännande forskning tycker vi ska tillämpas och användas för att skapa bra saker tillsammans. Vi har därför införlivat den kunskap som finns i vår metod och vårt verktyg.


Och vi kan berätta skillnaden mellan team i en nedåtgående spiral och team i en fjärilsliknande dynamisk framgångsmodell. Men framför allt, vi gör det greppbart, spännande och hållbart. Praktiskt möjligt.


Att frigöra mer kraft och potential i teamet. Den finns där. Vi vet.

forskning.

”Until a person has been seen and blessed by another person he does not yet fully exist”

Albert Camus